Rodinné konstelace

Moderní poradenská metoda systemických rodinných konstelací odhaluje skryté příčiny našich osobních, vztahových, finančních i zdravotních problémů - a léčí.

Konstelace jsou prostředkem ke zdravému propojení členů rodinného systému. Umožňují rozkrýt nefunkční vazby a nastolit řád Lásky.
Díky nim se naučíte více sdílet, jak se cítíte místo toho, co si myslíte. Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete intenzivnější spojení se sebou i s ostatními.


Co je cílem rodinných konstelací?

Ukazují rodinné konstelace jakousi absolutní zjevenou pravdu?
Je to terapie? Šamanismus? Magie? Napojení?
Stále nevím. Vidím jen výsledky, že něco funguje a něco ne. A konstelace fungují.

Určitě to není tvrdohlavé vracení se do minulosti, ani snaha měnit, co už se změnit nedá. Je to nacházení své vlastní síly, kterou máme, pokud jsme v kontaktu se svými kořeny, s tím, odkud přicházíme a kdo jsme. Hledáme cestu k našim skutečným, hlubokým a opravdovým pocitům - k bolesti a lásce. To jsou základní polarity, v nichž plyne život z dávné minulosti skrze naše předky k nám a skrze nás dál k našim dětem. Tyto primární pocity, primární síly jsou nesmírně silné, jsou silnější než my, nemáme je pod kontrolou a už v jejich pouhé blízkosti jsme bezmocní a zranitelní. Pokud se ale této větší síle nevydáme, pokud utíkáme, zavíráme se, obviňujeme, snažíme se být silnější, pak s touto silou ztrácíme kontakt a po čase se ocitáme mimo proud života, mimo proud vlastní životní síly, mimo ostatní.
V konstelacích tuto sílu hledáme.

Jak probíhají?

U nás probíhající konstelace vede zkušená paní Vira. S pomocí kineziologie vybere z účastníků vhodné "herce". Ti ztvární příbuzné, přátele nebo kohokoliv, kdo je důležitý při řešení našeho problému. Je to hodně emotivní - pláč i smích. Užíváme si to.